Masz pytanie?

Ochrona Danych Osobowych

 

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Jarosław Czarnocki e-mail: jarex.sc@wp.pl

Jakie dane osobowe przetwarza Administrator?

Jarex Czarnocki.JE.s.c. Czarnocki Jarosław & Czarnocka Elżbieta jako administrator danych osobowych w rozumieniu RODO przetwarza w szczególności następujące dane osobowe:

·         Dane osobowe kontrahentów (dane firm* oraz osób kontaktowych – podstawowe dane służące do wystawiania oraz księgowania faktur (nazwa, NIP, adres prowadzenia działalności gospodarczej) oraz do kontaktu (imię, nazwisko, nazwa firmy, stanowisko pracy, adres e-mail, numer telefonu))

·         Osoby przesyłające zapytania poprzez formularze kontaktowe, pocztę e-mail oraz telefonicznie (podstawowe dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres e-mail) podawane przez osoby w związku z pytaniami przesyłanymi do administratora)

·         Osoby, które zapisały się do usługi Newsletter (imię oraz adres e-mail, które osoba podaje podczas zapisu do Newslettera)

·         Dane klientów sklepu internetowego (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, miejsce zamieszkania/wysyłki)

*  - Dane firm traktowane są jako dane osobowe tylko i wyłącznie w sytuacji, w której pozwalają na identyfikację osób ich dotyczących. Dane spółek kapitałowych nie są tratowane jak dane osobowe.

Na jakich zasadach Administrator przetwarza moje dane osobowe?

Poniżej zaprezentowano zasady przetwarzania Państwa danych osobowych (w szczególności wyjaśniono kto posiada do nich dostęp, jak długo są przechowywane oraz jakie są podstawy ich przetwarzania).

Dane osobowe kontrahentów

Dane osobowe są przetwarzane w celu nawiązania i prowadzenia kontaktów biznesowych, realizacji umów łączących strony oraz realizacji ciążących na spółce obowiązków prawnych (w szczególności wynikających z Ustawy o Rachunkowości oraz Ustawy o VAT). Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także podmioty wspierające Jarex Czarnocki.JE.s.c. Czarnocki Jarosław & Czarnocka Elżbieta w zakresie ciążących na nim obowiązków prawnych (np. do biura rachunkowego) oraz dostawcy infrastruktury oraz usług IT przetwarzający dane na zlecenie Jarex Czarnocki.JE.s.c. Czarnocki Jarosław & Czarnocka Elżbieta. Podstawą przetwarzania danych są obowiązujące regulacje prawne (w szczególności Ustawa o Rachunkowości, Ustawa o VAT), konieczność podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz zapewnienie jej realizacji oraz usprawiedliwiony cel administratora danych jakim jest nawiązywanie i prowadzenie kontaktów biznesowych. Państwa dane osobowe będą przechowywane do dnia wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jednakże nie krócej niż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do prowadzenia kontaktów biznesowych z Jarex Czarnocki.JE.s.c. Czarnocki Jarosław & Czarnocka Elżbieta oraz realizacji łączących strony umów.

Osoby przesyłające zapytania poprzez formularze kontaktowe, pocztę e-mail oraz telefonicznie

Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji elektronicznej oraz realizacji działań podjętych na Państwa prośbę. Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także dostawcy infrastruktury oraz usług IT przetwarzający dane na zlecenie Jarex Czarnocki.JE.s.c. Czarnocki Jarosław & Czarnocka Elżbieta. Podstawą przetwarzania danych jest usprawiedliwmy cel administratora danych jakim jest prowadzenie korespondencji elektronicznej oraz realizacja działań podjętych na prośbę osób, których dane dotyczą. Przetwarzane przez administratora dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia korespondencji elektronicznej lub do czasu realizacji działań podjętych na Państwa prośbę. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wymiany korespondencji elektronicznej lub podejmowania działań podjętych na Państwa prośbę.

Dane klientów sklepu internetowego

 Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla celów realizacji zamówienia. Odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także podmioty wspierające, biuro rachunkowe, firmy kurierskie, usługodawca hostingu sklepu internetowego  w realizacji zamówień: podmioty świadczące usługi z zakresu usług i infrastruktury IT, firmy świadczące usługi kurierskie. Podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez Państwa zgoda. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do złożenia i realizacji zamówienia. Państwa dane osobowe będą przechowywane 5 lat.

 

Ogólne zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych

W procesach przetwarzania danych osobowych Jarex Czarnocki.JE.s.c. Czarnocki Jarosław & Czarnocka Elżbieta nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe na podstawie usprawiedliwionego interesu administratora danych mogą być przetwarzane przez Jarex Czarnocki.JE.s.c. Czarnocki Jarosław & Czarnocka Elżbieta także w celu obrony przed roszczeniami jak i w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń oraz w celach prowadzenia statystyk.

Jakie prawa przysługują mi w związku z przetwarzaniem przez Jarex Czarnocki.JE.s.c. Czarnocki Jarosław & Czarnocka Elżbietamoich danych osobowych?

Posiadają Państwo stosownie do sytuacji prawo do:

·         żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także do przenoszenia swoich danych osobowych;

·         wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody, nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

·         wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

Gdzie mogę się skontaktować w związku z pytaniami dotyczącymi przetwarzania moich danych osobowych oraz realizacją przysługujących mi praw?

Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw należy kierować pod poniższe dane kontaktowe:

Dane kontaktowe administratora danych:

Jarosław Czarnocki

Adres e-mail: jarex.sc@wp.pl

 

 

Informacje dotyczące plików coockie

O zasadach stosowania plików coockie przez Administratora mogą Państwa przeczytać więcej w tym miejscu http://jarexsc.pl/?regulamin,4